Aktuality

7.10.2017

18.-19.11. Unikátní víkendový seminář s Ashtanga Yogi Souls MIRI&GILAD HAROUVI z Izraele, organizuje Eva Vrbová

Vřele a ze srdce Vás  zvu na víkendový seminář 18.-19.11.2017
s významnými učiteli Ashtanga yogy,
 manžely Giladem and Miri Harouvi z Izraele.

 
Miri a Gilad mají více jak 30-ti letou Ashtangovou praxi, kterou propojili s tancem.
Jsou žáky významných tradičních jógových učitelů. Jejich prvním učitelem a nyní i rodinným přítelem je Danny Paradise. Dále to byli Šri Pattabhi Jois, Sharath Rangaswamy, David Williams, David Swenson, Nancy Gilgoff…
V roce 1986 jako první založili v Izraeli nejvýznamnější ’Joga shalu‘ především pro praktikující Ashtanga jogu. Zde každý rok probíha jejich Teachers training. 
Pro me je vždy velkým potěšením se s Miri a Giladem  setkat a nechat se inspirovat pohledem ženským a mužským právě na praxi Ashtanga jogy!

Miri v současné době píše knihu, skutečný příběh o léčbě, kde nejenom joga pomáhá.
Gilad v letošním roce vydal jeho prvni knihu ‚Kaivalya’, vše o původu jogy a jejích souvisejicich faktech. Kniha je nyni pouze v hebrejštine, ale pracuje se na překladu do angličtiny.
Workshop bude veden v angličtině a je vhodný pro pokročilé Ashtangisty, ale i pro nové adepty této tradiční cesty jógy.
 

Těším se na Vás :-)
Eva Vrbová

Sathurday, November 18th 10:00 - 13:00
Pranayama practice
1st and preparation to 2nd series ( back arching)
15-20 mins Time for questions and answers

Sunday, November 19th 10:00 - 13:00
Ashtanga Pranayama
Second series of Ashtanga Vinyasa yoga+ some of advanced Vinyasas of the 3rd
´´Yoga talk’´- History, archelogy, mythology and Philosophy of Patanjali

REZERVACE a další informace: u Evy evayoga@email.cz
CENA :
1.000,- Kč za jeden den, 1.800,- dva dny
              Platbu, prosím, posílejte na účet  2106932518/2700
18. a 19. listopadu V  OM Yoga studiu od 10:00 do 13:00 hodin.

Big thanks to very nice people and great teachers Miri Harouvi Ashtanga-yoga and Gilad Harouvi-Ashtanga Yoga for amazing workshop in OM Yoga Studio. I learned a lot and enjoyed each minute with you.
Namasthe:-) 
Hana Seifrtová
 
 

The main story

 Gilad a Miri Harouvi jsou přímá generace učitelů Ashtanga Yogy, kteří studovali jógu u Sri. G. Patabhi Joise. Jsou studenty a celoživotními přáteli Dannyho Paradise, jednoho z prvních 11 učitelů Ashtanga jógy ze Západu. Setkali se a studovali s proslulými učiteli jako Sri K. Pattabhi Jois, Sharath Rangaswamy, David Williams, David Swenson, Shandor Remete, Nancy Gilgoff, Chuck Miller, Maty Ezraty, Andrew Eppler a Kristina Karitinou. Praktikují Ashtanga jógu od roku 1986 a žijí a učí v Tel Avivu. Jsou příjemní, vynikající a inspirující zejména díky jejich celoživotní plodné vzájemné propojenosti mezi studiem, učením, výzkumem a láskou. Jóga s Miri a Giladem je praxe a osobní příklad – Jóga jako způsob života. Workshopy jsou všímavým vhledem, ale i zábavou. Otevírají možnost případným hlubším změnám jak na fyzické, tak na mentální úrovni. Při workshopech používají dva hlavní přístupy k hlubšímu studiu Ashtanga jógy: A.T.T.- Anatomická technika ashtangy: jde o užitečný a účinný způsob analýzy anatomie těla v Ashtanga józe, princip univerzální dynamiky a statiky v každodenní praxi. Praxe je pokročilá, systematická, jasná a vědomá. Je zábavná a bezpečná a přizpůsobuje se individuálním potřebám každé úrovně. Primary series “ Yoga Chikitsa“ je založena zejména na pohybových prvcích z každodenního života od základní do pokročilejší úrovně: předklony, spinální pozice, balanční a stabilizační pozice, posílení středu těla, kontrola dechu při cvičení, základní i pokročilé techniky protažení, aktivní a pasivní relaxace. 2nd Series „Čištění nervových drah/systému – Nadi Shodhana“ – se zabývá méně obvyklými záklony posilováním horní části těla, pokročilými balančními pozicemi a obrácenými pozicemi. 
Gilad and Miri Harouvi are direct generation of Ashtanga Yoga Teachers who had been studying yoga by Sri. G. Patabhi Jois. They are students and lifelong friends with Danny Paradise, who is one of the first 11 Ashtanga yoga teachers in the West. They met and studied with such world renowned teachers as Sri K. Pattabhi Jois, Sharath Rangaswamy, David Williams, David Swenson, Shandor Remete, Nancy Gilgoff, Chuck Miller, Maty Ezraty , Andrew Eppler and Kristina Kariti. They have been practicing Ashtanga Yoga since 1986 and live and teach in Tel Aviv. They are nice, brilliant and inspiring for all of us particularly because of their lifelong constant fruitfull mutual practice of studying, learning, teaching, research and love. Yoga with Miri and Gilad is a practice as well as a personal example – Yoga as a way of life. The workshops are a careful study and fun and are an opening to a profound and effective change. In the workshops, they utilize 2 major approaches to the Ashtanga profound study: A.T.T. – anatomical Ashtanga Technique: Is a study approach, useful and effective, based on anatomical principles of Ashtanga: Principles of Universal Dynamic and Static Asana/Vinyasa that are practical in daily life. The practice is advanced, concise, clear and evidence based. It is fun and safe and is adjusted to suit individual needs at any level. The Primary series “ Yoga Chikitsa” is mainly engaged in the elements of daily human movement, from “Normal” to advanced level: forward bends, spinal twists, balance, stability and strength of the body core, breath control during exertion, basic and advanced flexibility techniques, active and passive relaxation. The 2nd Series “Nerve purification – Nadi Shodhana” – deals mainly with non-usual backarching (“bending”), upper body strength, advanced balance and inverted asanas.