Akce ve studiu

Semináře BodyMind Intelligence s Ulrichem Freitagem – první přednáška již tento pátek 21.9. od 19:00!

BODYMINDINTELLIGENCE ULRICH FREITAG 
Unique seminars in OM Yoga Studio September – December 2017
Zveme Vás na mimořádné kurzy v  OM YOGA Studiupodzim 2017

kurzy budou probíhat v angličtině, v případě potřeby bude tlumočeno do češtiny

Do you suffer from chronic neck-or back pains, pent up emotions,psychosomatic problems and would like to know how to get rid of them? Would you like to learn highly efficient and precise techniques for your yoga and health practitioner practise, to be able to help your clients, family and friends?In the trainings of Bodymindintelligence you will learn modern bodymind skills, such as emotional release and acupressure techniques, bodyreading, counselling and meditations to rebalance your energies, regain health and a better sense of inner unity and wellbeing.   Bodymindintelligence trainings is a true meeting between East and West, bridging the gap between western bodymind therapy, the intelligence of the heart, Chinese medicine and the wisdom of the East. To read more about the trainings in Bodymindintelligence see here.
REZERVACE – SIGNING UP for the seminars only here!!  :  ufreitag05@gmail.com,phone number:  736 438 330 

Here are 4 different ways that you can learn about Bodymindintellience this autumn in OM YOGA Studio:
Introduction course in Bodymindintelligence – 8 keysSeptember 25th , Monday evening   19:00 – 21:30 ;contribution 350,- CZKFor the description see here   Basic Course in Bodymindintelligence: 5 Tuesdays: 26.9., 3.10., 10.10., 5.12., 12.12.contribution 1.600,- CZK per day For the description of the course see  here. Yoga of the heart- heartcoherence exercises and meditationSeptember 21st, Friday  evening 19:00 – 21.30contribution 350,- CZK  For the description of the course see here  Individual sessions with Ulrich This is the best opportunity to experience yourself the benefits and different possibilities to work with Bodymindintelligence.Contribution 1.250,- CZK, starting from September 18th
Meditation as well as techniques of Bodymindintelligence are used to release stress and tension in general and around our hearts.This will provide you with the opportunity to reconnect with your inner spaciousness and feel relaxation in your daily life, by clearing the mind in a simple and natural way.  This workshop is part 1 of a series of workshops related to the intelligence of our hearts. More information about Ulrich’s Heart Training, including testimonies as well as Ulrich’s articles regarding the heart, can be found here: www.bodymindintelligence.com . If you are interested in one of these courses please contact Ulrich Freitag. 

Ulrich Freitag, shares with you more than 30 years of experience in the field of Bodymindtherapy. He will be with us for a part of September and October. For his complete biography, go to:www.bodymindintelligence.comYou may also contact him personally at: ufreitag05@gmail.com

Ucelenost srdceJóga srdce   Tříhodinový workshop s  Ulrichem Freitagem Dveře k fyzické, psychické, psychologické a duchovní pohodě. 
 Domov je tam, kde je srdce. Srdce je zdrojem naší fyzické, psychické, psychologické a duchovní pohody. Srdce dává našemu životu smysl, vytváří pocit spojení, rovnováhy a štěstí.Naše srdce je také tím nejdůležitějším faktorem pro zvládání stresu, jasnou mysl, naši hloubku intuice, řešení problémů a dokonce produktivity práce.Srdce má úžasné energetické pole, které 100krát přesahuje energetické pole mysli. Vytváří hormon štěstí a dokáže vyrovnat všechny ostatní systémy v těle a mysli.Srdce je proto klíčem. Je to takzvaná „královská stezka“. To je to o čem vypráví příběhy a bajky z mnoha zemí a tradic z dávné minulosti a v dnešní době je to o čem tyto příběhy vypráví dokázáno již i vědecky.Existují schopnosti, které dokáží spojit náš potenciál srdce, přinášející blahobyt, intuici, pochopení a uzdravení. V tomto kurzu se naučíte krátká souvislá cvičení  „se srdcem“, meditace srdce i techniky inteligence mysli a těla, díky kterým uvolníme stres a napětí okolo našich srdcí.. To vám přinese příležitost znovu se spojit s vaším každodenním životem, s vnitřním prostorem a osvěžujícím uvolněním, abyste dokázali vyprázdnit mysl jednoduše a přirozeně. Tento seminář je prví částí série workshopů týkajících se inteligence našich srdcí. Přečtěte si prosím další informace o Ulrichových trénincích, svědectvích a  článcích o srdci na adrese: www.bodymindintelligence.com. Pokud vás zajímá některý z těchto kurzů, dejte nám prosím vědět. 

The professional training in Bodymindintelligence next year: If you are interested, please let us know with preference weekdays, weekends or blocks of 5 days- so we can make arrangements depending on the number of interested people see here. You can also meet Ulrich while he is in Prague. For more information regarding Ulrich’s different trainings also articles, videos see www.bodymindintelligence.com 

The Yoga of the heart- heart coherence exercises and meditationsA door to physical, psychological and spiritual wellbeing3 hours workshop with Ulrich Freitag 
Home is where the heart is. The heart is the source of our physical, psychological and spiritual wellbeing. The heart gives meaning to our lives, makes us feel connected, balanced and happy.Our heart is also the single most important factor to stress management, mental clarity, our intuitive capacities, problem resolutions, even to productivity at work.The heart has a powerful energy field which is 100 times stronger than this of the mind; creates the hormones of happiness and can align all the other systems in the bodymind. The heart is, therefore, the key, ‘the royal path’. That is what the sages of many traditions teach since a long time and are today proven scientific facts. There are techniques to connect our hearts potential, bringing us wellbeing, intuition, insight, and healing. You will learn in this course short heart coherence exercises, a heart meditation as well as techniques of Bodymindintelligence to release stress and tensions in general and around our hearts. This will bring you the opportunity to reconnect with the inner spaciousness and refreshing relaxation in your daily life, to clear the mind in a simple and natural way. For more information about Ulrich’s Heart training, the testimonies as well as Ulrich’s article regarding the heart you can find here: www.bodymindintelligence.com . If you are interested in one of these courses please let us know.

18.9.2017 VÍCE »