Kurz učitele jógy II. stupeň

Charakteristika kurzu:

Lektor jógy:

  • obdržíte certifikát o absolvování kurzu (ČJ a AJ)
  • naučíte se nutné základy pro vedení lekcí v různých jógových stylech
  • naučíte se nejen pedagogicky vést lekce jógy, ale i jak ovlivňovat klienty osobním příkladem ke zdravému životnímu stylu
  • získáte návod jak sestavovat lekce a sérii asán
  • budete se umět orientovat v systému jógy pro specifické skupiny klientů
  • získáte znalosti ze základů zdravé výživy
  • získáte návod na zásady prevence úrazů při sport. aktivitách
  • po absolvování 155 hodin výuky lektor jógy získáte Osvědčení k vystavení ŽL pro vázanou živnost
  • kurz absolvujete v příjemném prostředí OM Jógy Studia na Praze 4
  • V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů během kurzu je situace řešena individuálně se studentem, resp. možnost doplnění chybějící části kurzu v dalším možném termínu kurzu.

Učební plán:

Orientace v dějinách i současném stavu jógy, základní filozofické koncepty, orientace v Patanždaliho osmidílné józe, bioenergetika člověka, orientace v jógovém pohledu na strukturu a funkci lidské individuality, jógová anatomie, sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou a individuální lekci jógy, techniky jógových pozic, vedení skupinové i individuální lekce jógy, orientace v systému jógy pro specifické skupiny klientů, poskytování poradenství v oblasti zdravého životního stylu.

Cena školení: 6 500 Kč

 

Časová náročnost: 60 hodin

4 víkendy, celkem 60 vyuč.hodin (+ 10 hospitačních hodin, podmínka ke zkoušce)

Závěrečná zkouška