Workshop: ZÁKLADY AJURVÉDY S VYUŽITÍM V JÓGOVÉ PRAXI (level I.)

Tento workshop je možné absolvovat samostatně nebo jako 3. stupeň vzdělávání pro získání živnostenského listu.

LEVEL I.

Yoga a áyurvéda vycházejí ze společných filosofických základů a mají v oblasti náhledu na vnější svět, naše tělo, psychiku i nás samotné velmi podobný, ne-li shodný pohled. Obě využívají řadu stejných konceptů, které nám pomáhají nahlédnout na vzájemnou provázanost naší existence s tím, co vnímáme jako okolní svět, a její zákonitosti. Tyto koncepty, které jsou v yogové praxi hojně využívány, však obvykle nebývají v našich podmínkách často dostatečně vysvětleny.

Tato specializace se snaží tuto mezeru zaplnit a poskytnout základní orientaci ve strukturách jako jsou triguna,panča-mahábhútatridoša a agnia úvést je do souvislosti s naší yogovou praxí. Student by měl mít možnost pochopit základní spojitosti mezi jakoukoli hmotou či vnějším vjemem, naším jemnohmotným a hrubohmotným tělem, dnem a nocí, ročním obdobím a počasím, výživou a samozřejmě konkrétními yogovými technikami.

LEVEL II.

Tato specializace je pokračováním stejnojmenného semináře level I. a vznikla na popud samotných studentů. Hlavním cílem tohoto pokračování je jednak prohloubit praktické pochopení již probrané látky, zejména na konkrétních příkladech z každodenního života, ať už ve vztahu ke stravování, dennímu režimu, počasí a okolnostem nebo k yógové praxi a jednotlivým jejích částem. Kromě toho je záměrem poskytnout studentům základní vhled do áyurvédského konceptu tkání lidského těla (sapta-dhátú), základních energetických kanálů (srotas/nádí) a dle časových možností i do jemnějších aspektů lidské fyziologie v konceptech prána, téjas ojas.

Pro účast na tomto semináři je nezbytná předchozí účast na semináři level 1 a před účastí je velmi doporučena aktivní příprava studenta s opakováním základů z level 1. Materiály pro přípravu se shodují s novými materiály pro level 1 a budou zaslány účastníkům kurzu po jejich přihlášení.

Časová náročnost: 20 hodin

Školení probíhá v čase 9 – 17 hodin.

Cena školení: 2 500 Kč

Termíny školení:

Lektor:

MUDr. Jan Šorf