Kurz učitele jógy I. stupeň

Pro udělení oprávnění na Živnostenském úřadě, které umožňuje vyučovat jógu, je nutné absolvovat „Učitelský kurz II. stupeň“.

Charakteristika kurzu:

Základní kurz vzdělávacího programu Instruktor jógy. Osnovy zahrnují převážně témata – co je jóga, úvod do filozofie jógy, anatomii a fyziologii. Jednotlivé učební bloky jsou obohaceny krátkou praxí – praxe „lotosu“, základy a principy ásán, ap. Tímto kurzem musí projít každý, kdo chce pokračovat II. stupněm instruktor jógy u FISAF.cz. Tento kurz neopravňuje k lektorování.

V rámci výuky není oficiálně povolena žádná absence. V případě zdravotních či jiných vážných důvodů je situace řešena individuálně se studentem.

Učební plán:

Pohybový aparát člověka, struktura, tvar a funkce jednotlivých kostí a kloubů, svalové kontrakce, funkce svalů, orientace v dějinách i současném stavu jógy, základní filozofické koncepty, jógová anatomie

 

Cena školení: 5 950 Kč

V ceně je zahrnuté kurzovné, skripta a vystavení diplomu.

 

Časová náročnost: 55 hodin

Kurz probíhá formou víkendového školení nebo ve vybraném týdnu ve všední dny. Výuka je realizována převážně v OM Jóga studiu, Na Záhonech 24, Praha 4. Prostor pro školení našeho kurzu jógy je vybrán záměrně v jógovém prostředí, upozorňujeme, že studio není vybaveno učebnou, výuka probíhá převážně vsedě na zemi v tzv. čajovně, přizpůsobte této skutečnosti popř. i svoje oblečení. Děkujeme. Studio má příjemnou a klidnou atmosféru. K dispozici je kuchyňka a možnost přespání (cena za noc 150,- Kč), předem nutno domluvit přímo v OM Jóga studiu. Prostředí pro výuku vyhovuje ke spokojenosti klientů i vyučujících již několik let.

Závěrečná zkouška:

  • Teoretická část
  • Písemný výstup v posledním dni kurzu pro ověření aktuálních znalostí. Bez tohoto výstupu neobdržíte diplom pro pokračování ve 2. stupni Instruktora jógy.