Ashtanga jóga – Workshop

Termíny kurzu:

  • 2. – 3. března 2019
  • 21. – 22. září 2019

 

Cena: 2 690 Kč

Časová náročnost: 20 vyučovacích hodin

Školení probíhá v čase 9 – 17 hodin.

Závěrečná zkouška: NE

Účastníci školení obdrží diplom o absolvování kurzu ihned po jeho dokončení.

Charakteristika:

Ashtanga jóga je uceleným systémem jógové praxe dynamického charakteru. Je založena na pojetí osmidílné cesty jógy dle Patandžalího. Podoba třetí větve – praxe ásan – má charakter pevně dané sestavy pozic, která by měla být praktikována v ideálním případě 6 dní v týdnu a spolu s praxí pranajámy trvá 1,5 – 2 hodiny. Je zamýšlena pro praxi člověka žijícího běžným životem, který pracuje a případně má rodinu. Měla by vést k tomu, aby jeho tělo i mysl byly zdravé a plné síly a energie potřebné pro zvládání života ve všech jeho fázích. Vede ke klidu, vyrovnanosti, vytrvalosti, síle a pružnosti.

Ashtanga jógu uvedl ve známost pro západní svět Sri Patabhi Jois v druhé polovině minulého století. Bývá považován za jejího zakladatele. Škol ahtanga systému v současnosti existuje mnoho, škola Patabhi Joise (spis Joga mala) je velmi rozšířená a tradiční. Klíčovou osobností pro vývoj a šíření ashtangy byl Tirumalaj Krišnamačárja, který se počátkem minulého století systém dlouhá léta učil u himalájského mistra Brahmačárji. Ten ho po mnoha letech vyslal zpět do města a vybídl ho k založení rodiny a šíření systému jógy mezi široký okruh zájemců. Patabhi byl léta žákem Sri Krišnamačárji. Založil yogashallu v Mysore a s celou svou rodinou se oddaně věnoval praxi a učení jógy. Zde se s ním seznámili adepti ze Spojených Států v šedesátých letech (David Williams, Richard Freeman, Nancy Gilgoff, David Svenson a další), kteří jsou vesměs dosud žijícími a praktikujícími učiteli přímo školenými u Sri Patabhi Joise. V tradici Patabhiho yoga shally v Mysore dále pokračuje jeho vnuk Sharath a jeho dcera Sarasvathi. Samostatně vyučuje jeho syn Manju Jois. Ashtanga je tvořena v dnešní podobě 6 sériemi ásan, jejichž obtížnost stupá. Běžně praktikující jogíni cvičí první dvě série, další série jsou již velmi obtížné a vyžadují vytrvalou mnohaletou přípravu. Každá ashtangová praxe se skládá ze stojných pozic, které jsou vždy stejné, z vlastní série a ze závěrečných pozic, které jsou rovněž stejné.

O víkendu budeme podrobně procházet první sérii nazývanou jóga čikitsa – jóga léčivá. Při pravidelném praktikování by měla vést k úplnému celkovému ozdravení těla i mysli, k harmonizaci všech tělesných systémů, k vyrovnání všech dysbalancí těla i mysli. Druhá serie – nadí šudhí – obsahuje hodně záklonových pozic a otevírá silně emoční tělo a hlubší vrstvy naší bytosti, silně aktivizuje energetický systém, prohlubuje vyrovnávací účinky první série. Během víkendu se podíváme i na pozice z počátku druhé série.

Ashtanga vede jogína rychle k tomu, že může praktikovat sám a není závislý na svém učiteli. Je dobré, aby také pokud je to možné praktikoval se svým učitelem na lekcích v Mysore stylu, což znamená, že student praktikuje a učitel studenty opravuje a individuálně jim radí a vysvětluje. Ze systému ashtangy byly odvozeny různé další soudobé dynamické jógové směry (power jóga, vinyasa jóga aj.). Nemají tak pevnou strukturu, umožňuje více improvizovat a tvořit. Jsou však hodně založeny na závislosti praktikujících na učiteli.

S sebou:

Psací potřeby, sportovní oblečení (na výměnu v případě zpocení) a obuv na cvičení, případně lehké občerstvení a pití.

Lektorský tým:

Simona Horčičková
Tomáš Helbig

Přihášení zde