Dveře studia budou na chvíli zavřené

Je čas zastavit. Pro dobro a zdraví nás všech, s velkou pokorou, v klidu a s úctou k sobě i všem našim blízkým, rušíme od 13. března všechny lekce a to až do odvolání.
„Je nutné si uvědomit, že vše, co se děje, jde v hlubokých konsekvencích našich jednání za mnoho let a tak to vše pozorujme,“ Andrea.
Sledujte naše stránky, sociální sítě, budeme Vás informovat. Meditujte, buďte s rodinami a blízkými, využijte čas mimo studio ke své domácí praxi. Zpomalte, ale žijte. Usmějte se.