Ashtanga Vinyasa

Ashtanga Vinyasa yoga je původní jogový systém předaný jedním z velkých jogínů minulého století jménem Sri Tirumalai Krishnamacharya. Ve 30. letech 20. století objevili Sri Tirumalai Krishnamacharya a jeho žák K. Pattabhi Jois Kalkatské knihovně při zkoumání sanskrtských textů spis Yoga Korunty zapsaný na palmových listech. Jednalo se o 500 – 1500 let starý manuskript popisující hatha yogový systém. Krishnamacharya s Joisem text přeložili a zrekonstruovali jógové série (původně jich bylo šest). Tyto série se staly základem učení, jemuž donedávna Patabi Jois vyučoval v indickém Mysore. Aby se odlišil od Patanjaliho osmidílné (ashtanga) stezky, označuje se učení jako ashtanga vinyasa yoga.

Jak Ashtanga Vinyasa funguje?

Ashtanga vinyasa yoga probouzí vnitřní oheň. Jednotlivé jogové pozice – asany propojuje plynulý přechod – vinyasa. Spojení vinyasy s rytmickým hlubokým dýcháním vytváří tok energie, která zahřívá tělo, okysličuje a vyživuje orgány, uvolňuje nežádoucí toxiny a čistí nervový systém. Při cvičení se nejedná o pouhý fyzický pocit tepla, ale o hluboce transformační vnitřní oheň, který očišťuje mysl a boří hranice ignorance a zaslepenosti. Výsledkem jsou lehké tělo i mysl.

Jak říká Patabi Jois: „I železo se teplem ohne.” Díky teplu získáme přístup k pohybům a oblastem, které byly předtím zatuhlé nebo zablokované. Přichází úleva, pocit lehkosti. Se vzrůstající koncentrací se propojuje dech, tělo a mysl. Ashtanga yoga nás přivádí zět k našemu vnitřnímu rytmu, k pocitu bezčasovosti, vnější hranice padají a my můžeme zakusit propojení s vesmírem.

Cvičení v této jógové cestě posiluje, rovná, zpružňuje a detoxikuje tělo. Jeho cílem je ozdravit a posílit tělo tak , aby se mysl uvolnila od fyzického napětí a bolesti, stala se stabilní a mohla se tak rozvíjet koncentrace a dále vnitřní vhled.

Cvičení ashtanga jógy je založeno na provádění asán v přesném pořadí a rytmu dechu. Je tvořena 6-ti sestavami, ze kterých se obecně cvičí především dvě první. Další jsou silnou hrou energie a přepokládají perfektní zvládnutí a denní praxi dvou prvních sestav.

Ashtanga yoga je založena na vlastní jógové praxi !

Žák je učitelem veden k porozumění provedení asán, ale základem je pravidelná samostatná praxe, která vede k vlastním zkušenostem a prožitkům. Rytmus dechu a absolutní napojení a pozornosti na něj přivádí praktikujícího jogína k hluboké koncentraci, která je sama vodítkem a zdrojem informací.

Toto cvičení je dynamické, není terapeutickou jógou. Přepokládá zdravé tělo, bez závažnějších tělěsných omezení.