Hatha jóga

Hathajóga tomu, kdo ji náležitě a důsledně provádí, uděluje dokonalé sebepoznání, kvetoucí zdraví, dlouhověkost, vnitřní sílu a vitalitu.

Hatha jóga = sluneční energie – HA, kladný princip – THA měsíční energie, negativní princip – JÓGA

Spojení Hatha jóga je soubor cvičení. Cílem hathajógy je harmonické fungující fyzické tělo a správné proudění životní energie v něm, dále pak stabilní, klidná a vnímavější mysl. Na fyzické úrovni nás učí naslouchat svému tělu, porozumět mu a také ho zbytečně nepřepínat. Díky cvičení se tělo stává odolnější, silnější a pružnější. Učí nás pracovat s dechem, rozproudit a zharmonizovat energii ve svém těle. Ten, kdo ovládl své fyzické tělo, svůj dech, ovládá i nervy a myšlenky. Správně dýchat je velmi důležité. Kromě dechu souvisí životní energie i s myslí. Aby se stala naše mysl vnímavější a stabilnější je třeba ji zklidnit. Při cvičení hathajógy si každý najde to co je v danou chvíli pro něj důležité – tělo, dech, mysl… a nebo spojí vše v jedno.

Hathajóga

Nejznámější druh jógy na západě, založený na vyvažování základních polarit v lidském bytí, a to slunečních (ha, +) a měsíčních (tha, -) energií. Je zaměřena na co nejdokonalejší ovládání fyzického těla, na znovu nabývání a udržování zdraví, a co nejúplnější kontrolu základních životních energií.

Karmajóga

Jóga souznění se svrchovanou Celostí, kde výsledky či ovoce naší snahy jsou plně zasvěceny Božskému.

Bhaktijóga

Jóga Všudypřítomné lásky, odevzdání se a bezpodmínečné pokory Bohu.

Radžajóga

Jóga splynutí s Kosmickým duchem, s cílem rozšířit sílu