Jóga pro těhotné

Jóga pro těhotné vyučovaná systémem Andrei Smékalové-Hájkové je ucelený soubor cvičení pro období těhotenství a to od momentu zjištění těhotensvtí až do samého okamžiku porodu. V průběhu cvičení jsou voleny pozice vhodné pro těhotné a v hodině se dýchá plným jogovým dechem. dále se vyučuje bhastrika pro těhotné.

Těhotná žena kdykoliv v průběhu hodiny může přestat cvičit a v klidu si odpočívá. Tento systém zaručuje zachování svalových skupin v průběhu těhotenství a naučí relaxovat.

Daný systém zároveň vyučuji jako školení pro cvičitelky, které mají zájem cvičit s těhotnými. Na závěr školení se dostává osvědčení k výkonu činnosti. Po celé republice se tímto systémem již předcvičuje, vždy by mělo být uvedené označení v rozvrzích všech studií.

Joga pro těhotné systémem Andrei Smékalové-Hájkové. Oprávněná cvičitelka se musí prokázat řádným osvědčením a sepsanou a podepsanou smlouvou s mou osobou.