Prana Vashya

Prana Vashya yoga může být praktickou cestou k vlastnímu sebepoznání, která navazuje na autentickou tradici předávanou v Indii již po několik tisíciletí.

Fyzické cvičení jógových pozic, které je tím prvním, co zpravidla na Prana Vashya józe zaujme, je charakteristické svou dynamičností. Jednotlivé tělesné pozice (ásány) jsou drženy po relativně krátkou dobu pěti dechů. Mezi jednotlivými pozicemi se pak plynule přechází, přičemž hlavní důraz je kladen na soulad mezi pohybem a dechem. Plynulost cvičení napomáhá k udržení pozornosti, která je nasměrována „dovnitř“.

Od začátku cvičení do jeho konce nám dech slouží jako kotva, která nás drží v přítomném okamžiku.

Vzhledem ke své dynamičnosti může být Prana Vashya Yoga, hlavně zpočátku, docela náročným cvičením. Ovšem vynaložená námaha se poměrně rychle vyplatí. Svaly se nejen protahují, ale zároveň i přirozeně posilují, a to především ty svalové skupiny, které jsou pro bezbolestný život potřeba nejvíce. Cvičením lze samozřejmě kompenzovat již existující disbalance vzniklé jako důsledek jednostranného zatěžování organismu (celodenní sezení v kanceláři, sport atd.). Jelikož je cvičení dynamické, je výrazně ovlivňována i kardiovaskulární soustava, dochází ke zvýšenému prokrvení ostatních orgánů a tím pádem i odvodu odpadních látek z organismu.

Cvičení je svým charakterem náročnější, vhodné pro zdravé a pohybově založené jedince. Přesto bychom ale při správném cvičení neměli cítit fyzickou únavu, ba právě naopak, cvičení je silně energizující.

Praxe tělesného cvičení může být nejen výborným „zdravotním tělocvikem“, ale i vhodným způsobem, jak vykročit na cestu jógy a vlastního sebepoznání. Ruku v ruce s přetvořením fyzického těla – jeho protažením, posílením a pročištěním – narůstá i schopnost soustředění. To je předpokladem k odhalení naší pravé totožnosti.