Marcela Skalová

Paní Mrcela Skalová učí již více než 30 let integrální jógu.

Tyto lekce jsou přizpůsobeny lidem vyššího věku, či lidem, kteří mají závažnější fyz. omezení:  vyšší nadváha, vysoký krevní tlak, srdeční arytmie, artrózy.

Zveme Vás na příjemné cvičení, kde naberete energii a setkáte se s příjemnými lidmi.

Integrální jóga je inteligentní sestava určitých tradičních metod používaných tak, aby se harmonicky rozvíjela každá složka bytí: psychická, emoční, duševní, rozumová i duchovní. Integrální jóga je vědecký systém, který spojuje různá odvětví či druhy jógy ve snaze o dosažení celistvého a úplného uzrání všech skrytých, vyšších možností bytí, vedoucí ke konečnému poznání sebe sama nebo, jinými slovy, ke splynutí s Bohem.

Hlavní cíle integrální jógy jsou:

·  tělo,  zdravé a silné

· čistá, mocná a kontrolovaná mysl

· vzdělaný, bdělý a hbitý rozum

· vůle pevná jako ocel

· srdce plné lásky a soucitu, schopné procítit povznášející zkušenosti ostatních

· vůle plná vznešených tužeb zasvěcených blahu a štěstí jiných, kde převládá touha vnitřního, nesmrtelného realizujícího se Já.

Integrální jóga je tedy spojením všech druhů jógy.