Mirka Valouchová

Narodila jsem se 25. 2. 1958 v Plzni, tedy se Sluncem v Rybách, a s blíženeckým ascendentem.
Jóga mě v životě potkala a přitáhla hned třikrát – na základní škole, když jsem chodila na hodiny klavíru k paní učitelce Marii Durasové, která zároveň vyučovala i jógu převážně zaměřenou na dechové cvičení pro pomoc alergikům a astmatikům, což se týkalo i mě. S krátkými přestávkami jsem k ní pak chodila cvičit i na gymnáziu a vysoké škole – stále v Plzni.
Pak jsem se po svatbě (1982) přestěhovala do Prahy a k mému údivu mě v miliónové Praze opět našla „moje“ plzeňská učitelka jógy, když jsem se shodou okolností připletla do již běžícího kurzu jógy pro učitelky základních a mateřských škol. Protože jsem již „měla ponětí, o co jde“, tak mě v podstatě účastnice přemluvily, abych si s nimi udělala cvičitelské zkoušky (1994). Zde jsem se potkala s Marcelou Skalovou, která mi přenechala jednu ze svých cvičitelských skupin. A tím začalo mé hlubší ponoření do jógových hlubin, zkoumání a zažívání na sobě účinků hathajógy, abych mohla zažité předávat dál.
Přes všechny znalosti o působení jógových cvičení ale moje duše hladověla, cítila ten obrovský potenciál ducha za okamžiky ztišení. A tehdy opět do mého života fatálně zasáhla „náhoda“ v podobě Marcely Skalové, která navázala na již dřívější kontakt s libereckou školou jógy – s Marií Mihulovou a Milanem Svobodou. Pozvala mě na jejich jógové soustředění do Krkonoš a bylo jasno. Duchovní učení, o kterém jsem dříve jen četla nebo slyšela, ale ve skutečnosti jej nezažila, se reálně promítlo do každého koutu mé duše. Bylo mi dáno poznat, že integrální jóga je mojí cestou.

Děkuji všem svým učitelům a průvodcům na mé cestě, ať v hmotném či nehmotném těle.