Rekvalifikace

Na podzim 2020 připravujeme rekvalifikační kurz INSTRUKTORA JÓGY (v rozsahu 155 hodin), kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Přihlásit se do naší školy může každý a to po završení 18. roku života a s úspěšně dokončeným středoškolským vzděláním. Podmínkou pro absolvování je vaše osobní zkušenost s jógou – minimálně 2 roky.

HARMONOGRAM 9 intenzivních a zejména praktických víkendových setkání
v rozsahu 9.00 -17:00 září 2020 – květen 2021
1. část: 5. – 6. září 2020
2. část: 12. – 13. září 2020
3. část: 3. – 4. října 2020
4. část: 17. – 18. října 2020
5. část: 7. – 8. listopadu 2020
6. část: 21. – 22. listopadu 2020
7. část: 9. – 10. ledna 2021
8. část: 16. – 17. ledna 2021
9. část: 29. – 30. května 2021

Anatomie a fyziologie
Dějiny a dnešní stav jógy
Základní filozofické koncepty jógy
Sanskrtské názvosloví
Patandžaliho osmidílná stezka
Propojení anatomie jógy s ohledem na strukturu a funkci těla
Vedení a sestavení joģy pro skupinovou a individuální lekci
Techniky provádění pozic
Orientace v systému jógy pro specifické skupiny klientů
První pomoc a zdravý životní styl

Cena: 21 500 Kč

Závěrečné zkoušky probíhají 4x ročně v prostorách Omyoga studia.
Před závěrečnou zkouškou je nutné odevzdat 30 stránek závěrečné práce, práci odešlete 14 dní před zkouškou svému konzultantovi (lektorovi), který Vám ji odsouhlasí.
Ke zkoušce přineste svoji práci v tištěné podobě. Součástí zkoušky je
odevzdání listu s potvrzenými (podepsanými lektorem) deseti hospitačními
hodinami.

hospitace

Zkouška na místě: ústní zkouška 15 otázek z okruhu filozofie a
15 otázek z okruhu praxe a zkušeností.
Písemná zkouška z fyziologie člověka.

Písemný výstup

1. Co jsou to Védy, Védánty a Upanišady, daršany – pojmosloví
2. Mahabharatha – Bhagavadgita
3. Hatha joga pradipika
4. Brahma a Májá
5. Sánkhja a jóga – pojmosloví
6. Čtyři cíle života – artha, káma, dharma, mókša
7. Radžajóga Patandžali aštangajóga
8. Átma, Puruša a Prakrti
9. Projev Prakrti – Guny
10. Čtyři stavy vědomí
11. Pančakóša
12. Nádí
13. Čakry
14. Mahaprána její projev – pančaprány, váju
15. Mantry a recitace alespoň 2 manter.

Praktický výstup (praxe + vytažení otázky)
Skladba jógové lekce
Ásana – dělení, kompenzace, kontraindikace
Ásana sedy, k čemu slouží, vyjmenujte
Ásana předklon x záklon, k čemu slouží, vyjmenujte
Ásana stojné, rovnovážné, k čemu slouží, vyjmenujte
Ásana rotace, k čemu slouží, vyjmenujte,
Ásana obrácené, k čemu slouží, vyjmenujte
Přirozený dech x plný jógový dech
Dechové techniky, rozdělení
Přípravná dechová cvičení s využitím ásana
Pránájám.techniky
Šatkarma
Dhárana v praxi
Mudry, Bandhy v praxi,
Relaxační techniky v praxi

Poplatek za zkoušku je 600,- Kč splatný 14 dní před zkouškou.
Přihláška na zkoušky: [email protected]

Termíny zkoušek v roce 2020
27.5.2020
7.10. 2020
21.11.2020
Přihláška na rekvalifikace