Rekvalifikace

Na podzim 2020 připravujeme rekvalifikační kurz INSTRUKTORA JÓGY (v rozsahu 155 hodin), kurz je akreditován ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Přihlásit do naší školy se může každý a to po završení 18. roku života a s úspěšně dokončeným středoškolským vzděláním.Podmínkou pro absolvování je vaše osobní zkušenost s jógou – min. 2 roky.

HARMONOGRAM 9 intenzitvních a zejména praktických vikendových setkání
v rozsahu 9.00 -17:00 září 2020 – květen 2021
1. část: 5. – 6. září 2020
2. část: 12. – 13. září 2020
3. část: 3. – 4. října 2020
4. část: 17. – 18. října 2020
5. část: 7. – 8. listopadu 2020
6. část: 21. – 22. listopadu 2020
7. část: 9. – 10. ledna 2021
8. část: 16. – 17. ledna 2021
9. část: 29. – 30. května 2021

Anatomie a fyziologie
Dějiny a dnešní stav jógy
Základní filozofické kocepty jógy
Sanskrtské názvosloví
Patanžaliho osmidílná stezka
Propojení anatomie jógy s ohledem na sktrukturu a funkci těla
Vedení a sestavení joģy pro skupinovou a individuální lekci
Techniky provádění pozic
Orientace v systému jógy pro specifické skupiny klientů
První pomoc a zdravý životní styl

Cena: 21 500 Kč

Záverečné zkoušky probíhají 4x ročně v prostorách Omyoga studia.
Přes závěrečnou zkouškou je utné odevzdat 30 stránek závěrečné práce, práci odešlete 14 dní předzkouškou svému konzultantovi (lektorovi), který Vám ji odsouhlasí.
Ke zkoušce přineste svojí práci v tištěné podobě. Součástí zkoušky je
odevzdání listu s potvrzenými (podepsanými lektorem) 10ti hospitačními
hodinami.
Zkouška na místě: ústní zkouška 15 otázek z okruhu filozofie a
15 otázek z okruhu praxe a zkušeností.
Písemná zkouška z fyziologie člověka.

Písemný výstup

1. Co jsou to Védy, Védánty a Upanišady, daršany – pojmosloví
2. Mahabharatha – Bhagavadgita
3. Hatha joga pradipika
4. Brahma a Májá
5. Sánkhja a jóga – pojmosloví
6. Čtyři cíle života – artha, káma, dharma, mókša
7. Radžajóga Patandžali aštangajóga
8. Átma, Puruša a Prakrti
9. Projev Prakrti – Guny
10. Čtyři stavy vědomí
11. Pančakóša
12. Nádí
13. Čakry
14. Mahaprána její projev – pančaprány, váju
15. Mantry a recitace alespoň 2 manter.

Praktický výstup (praxe + vytažení otázky)
Skladba jógové lekce
Ásana – dělení, kompenzace, kontraindikace
Ásana sedy, k čemu slouží, vyjmenujte
Ásana předklon x záklon, k čemu slouží, vyjmenujte
Ásana stojné, rovnovážné, k čemu slouží, vyjmenujte
Ásana rotace, k čemu slouží, vyjmenujte,
Ásana obrácené, k čemu slouží, vyjmenujte
Přirozený dech x plný jógový dech
Dechové techniky, rozdělení
Přípravná dechová cvičení s využitím ásana
Pránájám.techniky
Šatkarma
Dhárana v praxi
Mudry, Bandhy v praxi,
Relaxační techniky v praxi

Poplatek za zkoušku je 600,- Kč splatný 14 dní před zkouškou.
Přihláška na zkoušky:[email protected]

Přihláška na rekvalifikace