Škola jógy

OmYoga Studio pořádá pod záštitou MŠMT ucelené vzdělávání v oblasti jógy.

Máme vzdělávací systém s akreditací MŠMT ČR a nabízíme možnost stát se profesionálním instruktorem jógy. Garantem naší rekvalifikace i workshopů je Mgr. Andrea Smékalová.
Zájemcům poskytujeme volbu mezi rekvalifikačním kurzem nebo workshopy pro širokou veřejnost. Získáte nejen odborné znalosti na vysoké úrovni, ale i Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní neomezenou platností na vázanou živnost. Absolventi workshopů obdrží diplom.
Pravou i levou rukou naší školy je Mgr. Lucie Rychetská. Zastřešuje kompletní organizaci a přihlášky. V případě zájmu ji kontaktujte [email protected], zašleme vám organizační pokyny a pokyny k platbě.
Všechny akce Školy jógy se konají v Om Yoga Studiu.
Cena worskhopu: 2 900 Kč
Cena rekvalifikačního kurzu – bude upřesněno, stejně jako termíny od 4Q 2020

WORKSHOPY

15. – 16.2. 2020 Jóga pro těhotné Mgr. Zuzana Bergerová

Víkendový seminář pro učitele jógy a širokou veřejnost. Jóga pro těhotné je ucelený systém cvičení pro období těhotenství, a to od momentu zjištění těhotenství až do samého okamžiku porodu. Řadu technik lze praktikovat i po porodu.

Jóga pro těhotné – systém byl vytvořen Mgr. Andreou Smékalovou. Mgr. Zuzana Bergerová – lektorka s několikaletými zkušenostmi a velkým srdcem dokáže předat své znalosti a postřehy nejen z oblasti cvičení s těhotnými, ale i z oblasti fungování ženského těla a jeho propojení s miminkem. Bezesporu žena na svém místě.

28. – 29. 3. 2020 Technika jógových pozic – Martina Čechová

Na tomto workshopu se naučíte pozicím věnovat mnohem detailněji a praktičtěji než bývá možné v běžných lekcích nebo než je možné studiem literatury a videí.

Proto nabízím jak budoucím učitelům, tak praktikujícím jogínům tento víkend, kdy bude dostatek času pozice si předvést, vyzkoušet, setrvání v asánách i vystoupení z nich, bude čas i na přechody pozicemi.

 18. – 19.4. 2020  Restorativní – regenerativní jóga – Mgr. Lucie Rychetská

Restorativní jóga představuje hluboce relaxační styl jógy bez ega, kdy v každé asáně sestrváváme od 5 do 20 minut.

Je to sestava jógových asán s podporou jógových pomůcek.

Během této doby dochází k hluboké relaxaci a tím k rovnováze těla a mysli. Restorativní asány mají pro tělo a duši rekonvalescenční a terapeutické účinky.

Často opomíjíme čas odpočinku, který tolik potřebujeme. Nezapomínejme, že lidské bytí znamená především být, tedy existovat a prožívat! Dopřejte si čas jen pro sebe, při kterém prospějete svému tělu i duši.

V pozicích se vždy zaměřujeme na precizní provedení, uzpůsobení konkrétní skupině či osobě. Spojením vědomého dýchání, pomalého provádění ásan a výdrže v nich, dochází k cílenému uvolnění fyzických, ale i psychických blokád, a tím se snižuje napětí a stres.

Restorativní jóga je nejvíce potřebná pro studenty, kteří nejsou schopni relaxovat, je pro ně velmi těžké být sám se sebou v tichosti

25. – 26. 4. 2020 Vinyasa jóga Eva Vrbová

Vinyasa jóga- uvolněnější forma aštanga jógy, kdy pozice propojujeme se sériemi z aštangy. Cvičení je založeno na dechu. Volné plynutí těla na vlně dechu, spojení jedné fáze dechu a jedné pozice. Cvičení dokonale rozvíjí flexibilitu a sílu celého těla. Na tomto workshopu budeme mít dostatek času věnovat se jednotlivým asánám, dechu a celkově vzájemnému plynutí.

16. – 17.5. Hathajóga – Mgr. Lucie Rychetská – sál 

Jóga je praktickou cestou k uvědomění si své pravé podstaty a může být prostředkem k celkové vnitřní očistě a přeměně člověka. Jóga je tedy učením nejenom teoretickým, ale především praktickým. Hathajóga, je převzato ze staroindického sanskrtu, kde „ha“ označuje sluneční energii s jejími vlastnostmi, slovo „tha“ ukazuje na energii měsíční, konečně slovo „jóga“ můžeme přijmout ve významu spojení, spojování.

Specializace je plně praktická, prožitková s uvědomováním si těla, dechu a mysli.

1. den
meditace – pranajama, sestavení lekce, praktický nácvik asán a jejich modifikace, praktická ukázka – sestavení lekce hathajogy.

2. den
meditace – pranajama, kontraindikace u jogových pozic, praktická ukázka – sestavení lekce hathajogy.   

 

30.5. – 31.5.  Základy ajurvédy v jógové praxi level I. – MUDr. Jan Šorf 

Jóga a áyurvéda vycházejí ze společných filosofických základů a mají v oblasti náhledu na vnější svět, naše tělo, psychiku i nás samotné velmi podobný, ne-li shodný pohled. Obě využívají řadu stejných konceptů, které nám pomáhají nahlédnout na vzájemnou provázanost naší existence s tím, co vnímáme jako okolní svět, a její zákonitosti. Tyto koncepty, které jsou v jógové praxi hojně využívány, však obvykle nebývají v našich podmínkách často dostatečně vysvětleny.

Tato specializace se snaží tuto mezeru zaplnit a poskytnout základní orientaci ve strukturách jako jsou triguna,panča-mahábhúta, tridoša a agnia, uvést je do souvislosti s naší jógovou praxí. Student by měl mít možnost pochopit základní spojitosti mezi jakoukoli hmotou či vnějším vjemem, naším jemnohmotným a hrubohmotným tělem, dnem a nocí, ročním obdobím a počasím, výživou a samozřejmě konkrétními jógovými technikami.